Reglement2019-06-15T22:53:38+00:00

REGLEMENT

Artikel 1: Organisatie.

De organisatie Mister BeNeLux Adventure organiseert voor de 3de keer de Mister BeNeLux Adventure verkiezing. Deze wedstrijd loopt vanaf 15/06/2019 en de laatste inzendingen tot deelname moeten Mister BeNeLux Adventure bereiken op 31/10/2019. De winnaar wordt gekozen op vrijdag 01/05/2020 in Kasteel Te Lake Zulte. Door deelname aan de wedstrijd verklaart elke deelnemer zich akkoord met dit reglement. Mister BeNeLux Adventure behoudt zich ten allen tijde het recht om wijzigingen aan te brengen in het reglement. Deze wijzigingen zullen gepubliceerd worden via onze website www.mmba-contest.com

Artikel 2: Deelname.

Iedere persoon van het mannelijk geslacht die in het jaar 2018 meerderjarig (18) is en gedomicilieerd is in België,Nederland of Luxemburg, gehuwd of ongehuwd is, tussen 18 en 40 jaar is, een aantrekkelijk uiterlijk heeft, sterke persoonlijkheid heeft, lef en ambitie heeft en avontuurlijke ingesteldheid heeft, kan deelnemen aan de Mister BeNeLux Adventure verkiezing. Men betaald inschrijvingsgeld ter waarde van € 100,00 via rekeningnummer : BE96 3770 8365  9305. De kandidaat moet op datum van 01 januari 2019 de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Zo niet wordt hem de volledige toegang tot deelname geweigerd. Er kan enkel onder eigen naam ingeschreven worden. Deelnemen aan de wedstrijd kan gebeuren door middel van een inschrijvingsformulier via de website. Dit formulier moet juist en naar waarheid ingevuld worden samen met een vijf recente foto’s van zichzelf. De inschrijving is pas geldig bij het inleveren van deze foto’s en de storting van de € 100,00 inschrijvingsgeld. Zolang uw inschrijvingsgeld van € 100,00 niet betaald is, is uw inschrijving dan ook niet geldig. Indien u uw inschrijvingsgeld wel heeft betaald bent u verplicht aanwezig te zijn op de casting van 10 november 2019. U kan uw inschrijving dan NIET meer annuleren. Deelnemingsformulieren moeten ten laatste op 31/10/2019 in het bezit zijn van Mister BeNeLux Adventure om geldig te zijn. De inschrijving en de registratie in de database van Mister BeNeLux Adventure geldt als bewijs. De datum van afsluiting kan altijd vervroegd of verlaat worden. In dit geval zal de aanpassing aangekondigd worden op de website www.mmba-contest.com

Artikel 3: Casting – fotoshoot – persvoorstelling – finale.

De casting zal plaats vinden op 10/11/2019 in het Hotel Van der Valk (Nazareth) Autosnelweg E17 richting Kortrijk (België) vanaf 10u00 tot en met 18u00. De 20 finalisten worden gekozen en geselecteerd door een door Mister BeNeLux Adventure samengestelde jury.  Deze 20 finalisten zullen het in de finale tegen elkaar opnemen die plaatsvindt in Kasteel Ter Lake Linkeroever 37, 9870 Zulte vanaf 20u00. Na de casting volgt dan de officiële fotoshooting voor het maken van flyers – affiches en programma magazine. Vanaf dan komt elke finalist op onze website en kan het publiek stemmen uitbrengen op hun favoriete finalist. Er kan gestemd worden vanaf 01 februari 2020 om 00u00 tot en met 30 april 2020 om 23u59 en dit via sociale media (facebook – instagram) en de website. Men kan onbeperkt stemmen op iedere finalist. Het resultaat van de stemming geldt voor 25% van het behaalde resultaat. De persvoorstelling vindt plaats op zondag 01 december 2019 bij Withyou.TV te Erpe-Mere om 14u00. Elke finalist moet zich kunnen beschikbaar stellen aan alle door Mister BeNeLux Adventure opgelegde activiteiten.

Artikel 4: Bepaling van de winnaar.

01/05/2020: Finale verkiezing van Mister BeNeLux Adventure is in aanwezigheid van alle finalisten en worden beoordeeld door een vakjury. Alle finalisten aanvaarden de af te leggen selectieproeven. De vakjury heeft 50% van haar beschikbare punten in naar eigen inzicht te bepalen aantallen toekennen aan respectievelijk de deelnemer die volgens haar oordeel de titel Mister BeNeLux Adventure verdient, aan de First Runner Up en de Second Runner Up. De organisatie heeft 25% inbreng op jullie inzet – promotie en gedrag. Al deze percentages worden samengeteld met de punten van sms-voting (25%). Er wordt ook een Mister Media verkozen (winnaar met de meeste stemmen via sociale media en website), Mister fotogeniek,(wordt beoordeeld op zijn fotowerken), Mister Best Body (wordt beoordeeld op de avond zijn) en een Mister Friendship (die gekozen worden door de finalisten & organisatie zelf). Bij gelijkheid van punten zijn de punten van de organisatie doorslaggevend. De punten kunnen opgevraagd en ingekeken worden vanaf zaterdag 02 mei 2020 en dit tot en met zaterdag 09 mei 2020.

Artikel 5: Verplichtingen van Mister BeNeLux Adventure, First Runner Up en de Second Runner Up.

Mister BeNeLux Adventure, First Runner Up en de Second Runner Up verbinden zich ertoe om gedurende één volledig jaar na hun verkiezing zich persoonlijk ter beschikking te stellen. In de medewerking van Mister BeNeLux Adventure kan ondermeer begrepen zijn: modellenwerk, presentatie, enz.  De bovenvermelde evenementen zullen in de mate van het mogelijke één week op voorhand meegedeeld worden. Mister BeNeLux Adventure, First Runner Up en de Second Runner Up kan gedurende die periode nergens deelnemen aan een andere Mister verkiezingen. De Mister BeNeLux Adventure zal het jaar daarop deelnemen aan een internationale modellenwedstrijd. Wordt later bepaald. In geval van alle bepaalde omstandigheden kan de Mister BeNeLux Adventure vervangen worden door zijn opvolgers. De verkozen deelnemers (20 finalisten) verbinden zich ertoe om meteen na de bekendmaking van de 20 finalisten en na de finale een specifieke overeenkomst met het oog op de bepalingen in onderhavig artikel en akkoord te verklaren met dit reglement te ondertekenen.

Artikel 6: Algemeenheden.

Bij elke poging tot fraude of tot beïnvloeding van enige stemming of tot bevoordeling van enige deelnemers heeft Mister BeNeLux Adventure het recht de betrokken of bevoordeelde deelnemers uit te sluiten. De ingestuurde foto’s en het fotomateriaal door Mister BeNeLux Adventure gemaakt m.b.t. Mister BeNeLux Adventure worden eigendom van Mister BeNeLux Adventure. De deelnemers dragen hierbij uitdrukkelijk hun rechten op de afbeeldingen over aan Mister BeNeLux Adventure. De deelnemers verbinden zich ertoe het beschreven verloop en de data strikt te respecteren en na te leven. Bij het niet naleven ervan heeft Mister BeNeLux Adventure het recht de deelnemers in kwestie uit te sluiten en de gevraagde schadevergoeding op te eisen. Mister BeNeLux Adventure heeft het recht om de wedstrijd op elk moment af te lassen, op te schorten of te beëindigen zonder verklaring of rechtvaardiging.

Artikel 7: Uitsluitingen.

Bij te laat komen, bij het niet verkopen van de verplichte kaarten, bij het vroegtijdig stopzetten tot deelname aan de wedstrijd, gebrekkige samenwerking of verzakking of één van de vermelde verplichtingen volgens bijkomend samenwerkingsovereenkomst heeft Mister BeNeLux Adventure te allen tijde en op gelijk welk moment in het verloop van de wedstrijd, het recht de deelnemers uit te sluiten, onverminderd het recht van Mister BeNeLux Adventure om schadevergoeding te eisen voor de belopen schade, daarbij inbegrepen alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade met inbegrip van omzetverlies, aangegane kosten en dergelijke, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de deelnemers.

Artikel 8: Geschillen.

Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt men zonder voorbehoud alle punten van het reglement alsook deze van het samenwerkingsovereenkomst, evenals elke beslissing die de organisatoren geoogd hebben te treffen. De deelnemers) aanvaarden dat de naam, het adres en/of de foto van de winnaar – winnares gepubliceerd worden op de website die Mister BeNeLux Adventure exploiteert, waaronder www.mmba-contest.com Personen die op welke wijze ook de wedstrijd vervalsen, een inbreuk plegen op het wedstrijdreglement of pogingen daartoe ondernemen, worden volledig van de wedstrijd uitgesloten gevolgd door een vooropgestelde schadevergoeding. Hun deelname geldt als niet bestaande.

Reglement aangepast op 15/06/2019 te Sint-Lievens-Houtem.

Contacteer ons

Contacteer ons voor meer vragen of informatie en we helpen je graag verder.

CONTACT